Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  23 Tháng Năm 2024 ..:: Văn bản pháp quy » Đất đai - Môi trường ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 55
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 55

Số lượt truy cập

48.986.402

 Văn bản pháp luật về đất đai - môi trường
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Luật55 /2014/QH1323-06-2014 Luật bảo vệ môi trường
Luật45 /2013/QH1329-11-2013 Luật Đất đai
Luật17 /2012/QH1321-06-2012 Tài Nguyên Nước
Luật13 2003/QH11 26-11-2003 Luật Đất đai
Nghị định43 /2014/NĐ-CP15-05-2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.
Nghị định44 /2014/NĐ-CP15-05-2014 Quy định về giá đất
Nghị định45 /2014/NĐ-CP15-05-2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất
Nghị định46 /2014/NĐ-CP15-05-2014 Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Nghị định47 /2014/NĐ-CP15-05-2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Nghị định69 /2012/NĐ-CP14-09-2012 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Nghị định Số 67/2011/Nđ-Cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
Nghị định69 /2012/NĐ-CP14-09-2012 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
Nghị định25 /2013/NĐ-CP29-03-2012 Về phí bảo vệ môi trường đối vớii nước thải
Nghị định53 /2011/NĐ-CP01-07-2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Nghị định88 88/NĐ-CP19-10-2009 Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Nghị định69 2009/NĐ-CP13-08-2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Nghị định69 2009/NĐ-CP13-08-2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Nghị định44 2008/NĐ-CP09-04-2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Nghị định153 2007/NĐ-CP15-10-2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
Nghị định84 2007/NĐ-CP25-05-2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường,hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
Nghị định23 2006/NĐ-CP03-03-2006 Về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng
Nghị định17 2006/NĐ-CP27-01-2006 Về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần
Nghị định120 2005/TT-BTC30-12-2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 cuả Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Nghị định142 2005/NĐ-CP14-11-2005 Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Nghị định198 2004/NĐ-CP03-12-2004 Về thu tiền sử dụng đất
Quyết định1839 /QĐ-BTNMT27-08-2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường
Quyết định1989 QĐ-BTC14-08-2014 Về việc đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Quyết định2174 /QĐ-TTg12-11-2013 Phê duyệt đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2020
Quyết định1851 /QĐ-TTg14-10-2013 Bổ sung đối tượng và điều kiện giảm tiền thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của chính phủ có hiệu lực thi hành
Quyết định58 /2012/QĐ-UBND24-12-2012 Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận
Quyết định55 /2012/QĐ-TTg19-12-2012 Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 62/2009/qđ-ttg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng
Quyết định38 /2011/QĐ-UBND23-12-2011 Ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2012 tại tỉnh Bình Thuận
Quyết định35 /2011/QĐ-UBND09-12-2011 Về việc ban hành quy định về giá cho thuê rừng trên địa tỉnh Bình Thuận
Quyết định08 /2011/QĐ-UBND12-05-2011 Về việc ban hành Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định54 /2010/QĐ-UBND24-12-2010 Ban hành Quy định về các loại giá đất năm 2011
Quyết định07 /2010/QĐ-UBND26-01-2010 Về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định05 /2010/QĐ-UBND14-01-2010 Ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực môi trường theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định10 /2010/QĐ-UBND04-01-2010 Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận
Quyết định01 2009/QĐ-UBND02-01-2009 Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận
Quyết định35 2008/QĐ-UBND22-12-2008 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế
Quyết định14 2008/QĐ-UBND21-01-2008 Về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định05 2008/QĐ-UBND 02-01-2008 Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận.
Quyết định51 2007/QĐ-UBND24-09-2007 Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định93 2006/QĐ-UBND30-11-2006 Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bản tỉnh Bình Thuận
Quyết định52 2006/QĐ-UBND 26-06-2006 Về việc quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định43 2006/QĐ-UBND30-05-2006 Về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của Tỉnh
Thông tư45/2014 TT-BTNMT01-08-2014 Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông tư43/2014 TT-BTNMT29-07-2014 Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
Thông tư36/2014 TT-BTNMT30-06-2014 Quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Thông tư76 /2014/TT- BTC16-06-2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Thông tư77 /2014/TT-BTC16-06-2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Thông tư23 /2014/TT-BTNMT19-05-2014 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư176 /2013/TT-BTC29-11-2013 Hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty bưu điện Việt Nam
Thông tư159 /2012/TT-BTC26-10-2012 Sứa đổi, bổ sung thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của chính phủ quy đỊnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
Thông tư43 /2012/TT-BGTVT23-10-2012 Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi
Thông tư14 2009/TT-BTNMT01-10-2009 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
Thông tư38 2009/TT-BXD12-08-2009 Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị
Thông tư13 2008/TT-BXD22-12-2008 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung cuả Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 cuả Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
Thông tư117 2004/TTg-BTC12-07-2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Thông tư116 2004/TT-BTC12-07-2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 cuả Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Thông tư liên tịch14 2008/TTLT-BTC-BTNMT22-12-2008 Hướng dẫn Hương thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiều nại về đất đai .
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông