Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  23 Tháng Năm 2024 ..:: Văn bản pháp quy » Đăng ký kinh doanh ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 54
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 54

Số lượt truy cập

48.986.423

 Văn bản pháp luật về đăng ký kinh doanh
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Chỉ thị02 /2011/CT-UBND04-03-2011 Triển khai thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Luật51 /2014/QH1319-06-2014 Luật phá sản
Luật60 2005/QH11 12-12-2005 Luật Doanh nghiệp 2005
Luật18 2003/QH1108-12-2003 Luật Hợp tác xã
Nghị định96 96/2015/NĐ-CP19-10-2015 Quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp
Nghị định78 78/2015/NĐ-CP14-09-2015 Về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định05 /2013/NĐ-CP09-01-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định78 /2012/NĐ-CP05-10-2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 30/2007/nđ-cp ngày 01 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về kinh doanh xổ số
Nghị định102 2010/NĐ-CP01-10-2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Nghị định43 2010/NĐ-CP02-07-2010 Về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định56 2009/NĐ-CP30-06-2009 Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị định31 2009/NĐ-CP01-04-2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định52 2008/NĐ-CP22-04-2008 Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Nghị định153 2007/NĐ-CP15-10-2007 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
Nghị định139 2007/NĐ-CP05-09-2007 Về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp
Nghị định53 2007/NĐ-CP04-04-2007 Về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Nghị định24 2007/NĐ-CP 14-02-2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nghị định95 2006/NĐ-CP08-09-2006 Về chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên
Nghị định88 2006/NĐ-CP29-08-2006 Về đăng ký kinh doanh
Nghị định87 2005/NĐ-CP11-07-2005 Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Nghị định180 2004/NĐ-CP28-10-2004 Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
Nghị định thư05 /2013/NĐ-CP09-01-2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của nghị định số 43/2010/nđ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Quyết định1638 /QĐ-UBND16-05-2015 Ban hành quy chế phối hợp giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp
Quyết định19 /2014/QĐ-UBND30-05-2014 Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình thuận
Quyết định29 /2012/QĐ-UBND27-07-2012 Ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và giấy chứng nhận đử điều kiện, giấy phép kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh
Quyết định41 2007/QĐ-UBND06-08-2007 V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của
Quyết định10 2007/QĐ-TTg23-01-2007 Về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
Thông tư38 38/2015/TT-NHNN31-12-2016 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 30/4/2012 của CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Thông tư215 /2016/TT-BTC10-11-2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Thông tư04 /2016/TT-BKHĐT17-05-2016 Thông tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp
Thông tư20 /2015/TT-BKHĐT01-12-2015 Thông tư hướng đẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư26/2014 TT-NHNH16-09-2014 Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo quyết định số 540/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra
Thông tư127/2014 TT-BTC05-09-2014 Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Thông tư12 /2013/TT-BTTTT13-05-2013 Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dỊch vụ viễn thông
Thông tư01 /2013/TT-BKHĐT21-01-2013 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư187 /2012/TT-BTC07-11-2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư176 /2012/TT-BTC23-10-2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quán lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
Thông tư176 /2012/TT-BTC23-10-2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
Thông tư156 /2012/TT-BTC21-09-2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Thông tư133 /2012/TT-BTC13-08-2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lâjp văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư124 /2012/TT-BTC30-07-2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 45/2007/Nđ-Cp ngày 27 tháng 3 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và nghị định số 123/2011/Nđ-Cp ngày 28 tháng 11 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luạt sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
Thông tư77 /2012/TT-BTC16-05-2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điệu kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá
Thông tư14 /2010/TT-BKH07-02-2010 Về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông