Chế Độ:  
Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  23 Tháng Năm 2024 ..:: Văn bản pháp quy » Đầu tư ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 10
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 10

Số lượt truy cập

48.986.303

 Văn bản pháp luật về đầu tư
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Luật122/2020/NÐ-CP 15-10-2020 Luật Doanh nghiệp 2020
Luật61/2020/QH14 17-06-2020 Luật đầu tư năm 2020
Luật67 /2014/QH1326-11-2014 Luật Đầu tư
Luật49 /2014/QH1318-06-2014 Luật đầu tư công
Luật59 2005/QH1112-12-2005 Luật Đầu tư
Nghị định111/2015/NÐ-CP NĐ-CP03-11-2015 Về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Nghị định30/2015/NÐ-CP NĐ-CP17-03-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Nghị định43 /2014/NĐ-CP15-05-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai
Nghị định61 /2010/NĐ-CP06-04-2010 Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nghị định85 2009/NĐCP15-10-2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
Nghị định83 2009/NĐ-CP 15-10-2009 Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định97 2008/NĐ-CP11-09-2008 Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
Nghị định66 2008/NĐ-CP28-05-2008 Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Nghị định29 2008/NĐ-CP14-03-2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định78 2007/NĐ-CP11-05-2007 Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh Doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển Giao - Kinh doanh, Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao.
Nghị định24 2007/NĐ-CP 14-02-2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nghị định101 2006/NĐ-CP21-09-2006 Về việc quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Nghị định108 2006/NĐ-CP22-06-2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định17 2006/NĐ-CP27-01-2006 Về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần
Nghị quyết142 /2016/QH1312-04-2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
Nghị quyết13 /NQ-CP 07-04-2009 Về việc định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới
Quyết định07 /2017/QĐ-UBND22-02-2017 Quyết định ban hành Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định1597 /QĐ-TTg26-10-2012 Về việc ban hành “cơ chế quản lý và thục hiện dụ án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công - tư”
Quyết định1231 /QĐ-TTg07-09-2012 Phê duyệt kế hoạch phát triển Doanh nghiệp nhỏ và Vừa giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định30 /2012/QĐ-UBND31-07-2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều tại quyết định số 07/2010/Qđ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định26 /2012/QĐ-TTg08-06-2012 Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia
Quyết định45 /2010/QĐ-UBND23-12-2010 Ban hành Chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất gạch thủ công khi di dời, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động vào năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định13 /2010/QĐ-UBND17-03-2010 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định440 QĐ-BKH08-04-2009 Về việc phê duyệt Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2009.
Quyết định1267 /QĐ-UBND05-09-2008 Về việc quy định tạm thời mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định08 2008/QĐ-UBND01-07-2008 Về việc ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định18 2008/QĐ-UBND31-01-2008 Ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định19 2008/QĐ-UBND31-01-2008 Ban hành Quy định Quản lý dự án đầu tư và xây dựng bằng vốn không thuộc ngân sách Nhà nước.
Quyết định241 QĐ-UBND23-01-2008 Về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nam Tuy Phong, huyện Tuy Phong
Quyết định14 2008/QĐ-UBND21-01-2008 Về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định11 2008/QĐ-UBND07-01-2008 Về việc quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định05 2008/QĐ-UBND02-01-2008 Về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận (năm 2008)
Quyết định3230 QĐ-UBND17-12-2007 Về việc thành lập Cụm chế biến hải sản có mùi Tân Bình, thị xã La Gi
Quyết định3097 QĐ-UBND04-12-2007 Về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Minh, huyện Hàm Tân
Quyết định66 2007/QĐ-UBND 22-10-2007 Ban hành chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định2146 QĐ-UBND 21-08-2007 Về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020
Quyết định312 QĐ-TTg14-03-2007 Về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Quyết định426 QĐ-UBND12-02-2007 Về việc thành lập Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Hòa Phú, huyện Tuy Phong
Quyết định3447 QĐ-UBND28-12-2006 Về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Sùng Nhơn, huyện Đức Linh
Quyết định3445 QĐ-UBND28-12-2006 Về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đức Chính, huyện Đức Linh
Quyết định3444 QĐ-UBND28-12-2006 Về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đức Hạnh, huyện Đức Linh
Quyết định3448 QĐ-UBND28-12-2006 Về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Mé Pu, huyện Đức Linh
Quyết định3446 QĐ-UBND28-12-2006 Về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Vũ Hòa, huyện Đức Linh
Quyết định49 QĐ-UBND05-12-2006 Về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Thiện, thị xã La Gi
Quyết định1088 2006/QĐ-BKH19-10-2006 Về việc ban hành các mẫu văn bản về thủ thục đầu tư tại Việt Nam
Quyết định183 2004/QĐ-TTg 09-10-2004 Về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
Thông tư09/2021/TT-BKHÐT 16-11-2021 Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.
Thông tư09 /2016/TT-BKHĐT30-06-2016 Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư05/2014 TT-BKHĐT30-09-2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Thông tư31 /2013/TT-BTC18-03-2013 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia
Thông tư40 /2012/TT-BCA06-07-2012 Quy định công tác kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong công an nhân dân
Thông tư84 /2011/TT-BTC16-06-2011 Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo nghị đỊnh số 61/2010/nđ-cp ngày 04/6/2010 của chính phủ
Thông tư06/2011 TT-BKHĐT06-04-2011 HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP “GIẤY XÁC NHẬN ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2010/NĐ-CP NGÀY 4/6/2010 CỦA CHÍNH PHỦ”
Thông tư03 2009/TT-BKH 16-04-2009 Về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất
Thông tư66 2008/TT-BTC21-07-2008 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Thông tư09 2008/TT-BCT21-07-2008 Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
Thông tư113 2006/TT-BTC28-12-2006 Về việc hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông