Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  23 Tháng Năm 2024 ..:: Giới thiệu » Tổ chức bộ máy ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 47
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 47

Số lượt truy cập

48.986.358

I. Ban Giám đốc Trung tâm:

1. Giám đốc:  Ông Phạm Phi Dăng

      Điện thoại cơ quan: 062.3823019

      Di động:   0913 185 979

 2. Phó Giám đốc:  Ông Lê Khắc Huy

      Điện thoại cơ quan:   062.3823019

      Di động:   0919 981 705

 

 II. Các phòng chức năng:

1. Tổ hành chính quản trị:

     Điện thoại: 062.3830953

     Fax:  062.3823025

2. Phòng Thông tin:

    Điện thoại: 062.3823016

3. Phòng Nghiệp vụ:

    Điện thoại: 062.3823016

 

 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông