Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  24 Tháng Chín 2021 ..:: Văn bản pháp quy » Khác ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 13
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 13

Số lượt truy cập

43.284.373

 Văn bản pháp luật khác
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Chỉ thị04 /CT-BTC02-11-2012 Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và tết nguyên đán quý tỵ năm 2013
Chỉ thị25 /CT-TTg26-09-2012 Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012
Chỉ thị24 /CT-TTg17-09-2012 Tăng cường thực hiện cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Chỉ thị08 /CT-TTg02-03-2012 Về việc thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán
Chỉ thị03 /CT-TTg17-01-2012 Về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Công văn3562 /LĐTBXH-LĐTL03-10-2012 Áp dụng tiền lương tối thiểu
Công văn3367 /TCT-TNCN24-09-2012 Chính sách thuế thu nhập cá nhân
Công văn2357 /TCT-KK03-07-2012 Giới thiệu nội dung mới về đăng ký thuế
Công văn1629 /TCT-KK16-05-2012 khai thuế GTGT được gia hạn theo Nghị quyết số 13/NQ-CP
Công văn6326 /BTC-TCT11-05-2012 Tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012.
Công văn1315 /BTC-CNN23-02-2012 Đề xuất thực hiện Luật thuế BVMT
Kế hoạch4510 /KH-UBND26-11-2012 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015
Kế hoạch1750 /QĐ-UBND17-08-2011 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Luật53 /2014/QH1320-06-2014 Luật công chứng
Luật48 /2014/QH1317-06-2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
Luật32 /2013/QH1319-06-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật16 /2012/QH1321-06-2012 Luật Quảng cáo
Luật18 /2012/QH1321-06-2012 Luật Biển Việt Nam
Luật51 2005/QH1129-11-2005 Luật Giao dịch điện tử
Nghị định218 /2013/NĐ-CP26-12-2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nghị định209 /2013/NĐ-CP08-04-2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Nghị định82 /2012/NĐ-CP08-10-2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2008/nđ-cp ngày 30 tháng 5 năm 2008 của chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và nghị định số 109/2002/nđ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2002 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 195/cp ngày 31 tháng 12 năm 1994 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Nghị định45 /2012/NĐ-CP21-05-2012 Về khuyến công
Nghị định38 /2012/NĐ-CP25-04-2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm
Nghị định122 /2011/NĐ-CP27-12-2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Nghị định121 /2011/NĐ-CP27-12-2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP, ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Nghị định118 /2011/NĐ-CP 16-12-2011 Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
Nghị định101 /2011/NĐ-CP04-11-2011 Quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 08/2011/QH13 của quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
Nghị định90 /2011/NĐ-CP14-10-2011 Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Nghị định45 /2010/NĐ-CP21-04-2011 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Nghị định51 /2010/NĐ-CP14-05-2010 Quy đinh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Nghị định26 2009/NĐ-CP16-03-2009 Về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị định66 /2008/NĐ-CP25-05-2008 Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Nghị định191 2007/NĐ-CP 31-12-2007 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Nghị định98 2007/NĐ-CP 07-06-2007 Về việc quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Nghị định85 2007/NĐ-CP25-05-2007 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Nghị quyết35 /NQ-CP18-05-2016 Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Nghị quyết02 /NQ-CP07-01-2013 Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Nghị quyết14 /NQ-CP30-05-2012 Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2012
Nghị quyết13 /NQ-CP10-05-2012 Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Nghị quyết11 /NQ-CP24-02-2011 Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
Nghị quyết103 /2010/NQ-HĐND12-03-2010 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Quyết định40 /QĐ-TTg07-01-2016 Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định33/2014 QĐ-UBND01-08-2014 Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh
Quyết định601 /QÐ-TTg05-08-2013 Về việc thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quyết định2646 /QĐ-NHNN21-12-2012 Về lãi suất tái cáp vốn, lãi suát tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước việt nam đối với các ngân hàng
Quyết định1556 /QĐ-TTg17-10-2012 Phê duyệt đề án “trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”
Quyết định1556 /QĐ-TTg17-10-2012 Phê duyệt đề án “trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”
Quyết định1556 /QĐ-TTg17-10-2012 Phê duyệt đề án “trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”
Quyết định43 /2012/QĐ-TTg12-10-2012 Về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổsung điều 1 của quyết định số 234/2005/qđ-ttg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của thủ tướng chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước
Quyết định2404 /QĐ-BTC27-09-2012 Về việc ban hành chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trỊ gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau
Quyết định1892 /QĐĐC-UBND26-09-2012 Quyết định số 33/2012/qđ-ubnd ngày 01 tháng 8 năm 2012 của ủy ban nhân tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công khi tháo dỡ, di dời do ô nhiễm môi trường, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định704 /QĐ-TTg11-06-2012 Phê duyệt đề án đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường
Quyết định648 /QĐ-TTg01-06-2012 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
Quyết định41 /2011/QĐ-UBND30-12-2011 Về việc ban hành Quyết định nguyên tắc và đơn giá bồi thương thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định2880 /QĐ-UBND29-12-2011 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2015
Quyết định36 /2011/QĐ-UBND19-12-2011 Về việc quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa tỉnh Bình Thuận
Quyết định2092 /QĐ-TTg23-11-2011 Về tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
Quyết định584 /QĐ-BTP09-05-2011 Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2011
Quyết định758 QĐ-TTG08-06-2009 Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020
Quyết định698 QĐ-TTg06-01-2009 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Thông tư35 /2016/TT-BTC26-02-2016 Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Thông tư08 /2016/TT-BCA16-02-2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRANG PHỤC CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
Thông tư151/2014 TT-BTC10-10-2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về Thuế
Thông tư22 TT-NHNN15-08-2014 Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Thông tư108 2014/TT-BTC11-08-2014 Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
Thông tư141 /2013/TT-BTC16-10-2013 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Thông tư11 /2013/TT-BCT18-06-2013 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
Thông tư35 /2013/TT-BTC01-04-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 180/2010/tt-btc ngày 10 tháng 11 năm 2010 của bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Thông tư18/03/2013 3027-03-2013 Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo nghỊ quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của chính phủ
Thông tư65 /2012/TT-BNNPTNT26-12-2012 Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
Thông tư38 /2012/TT-BCT25-12-2012 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
Thông tư184 /2012/TT-BTC25-12-2012 Hướng dẫn một số nội dung của quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 21/2012/qđ-ttg ngày 10/5/2012 của thủ tướng chính phủ
Thông tư223 /2012/TT-BTC24-12-2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
Thông tư190 /2012/TT-BTC09-11-2012 Sửa đổi, bổ sung thông tư số 66/2009/tt-btc ngày 30/3/2009 của bộ tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
Thông tư182 /2012/TT-BTC25-10-2012 Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo quyết định số 30/2008/qđ-btc ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng bộ tài chính
Thông tư179 /TT-BTC24-10-2012 Quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp
Thông tư175 /2012/TT-BTC22-10-2012 Hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ
Thông tư28 /2012/TT-NHNN03-10-2012 Quy định về bảo lãnh ngân hàng
Thông tư123 /2012/TT-BTC27-07-2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập Doanh nghiệp số 14/2008/qh12 và hướng dẫn thi hành nghị địỊnh số 124/2008/nđ-cp ngày 11/12/2008, nghị định số 122/2011/nđ-cp ngày 27/12/2011 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tư109 /2012/TT-BTC03-07-2012 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Thông tư94 /2012/TT-BTC08-06-2012 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Thông tư83 /2012/TT-BTC23-05-2012 Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách nhà nước theo nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
Thông tư80 /2012/TT-BTC22-05-2012 Hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư18 /2012/TT-BNNPTNT26-04-2012 Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quá lâu năm
Thông tư63 /2012/TT-BTC23-04-2012 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
Thông tư42 /2012/TT-BTC12-03-2012 Gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
Thông tư24 /2012/TT-BTC17-02-2012 Sửa đổi, bổ sung thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế
Thông tư01 /2012/TT-BNV16-01-2012 Quy định chi tiết thi hành quyết định số 51/2010/QĐ-TTG ngày 28 tháng 7 năm 2010 của thủ tướng chính phủ về quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Thông tư42 /2011/TT-BCT19-12-2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
Thông tư202 /2011/TT-BTC10-12-2011 Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trỊ doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của chính phủ
Thông tư85 2007/TT-BTC 18-07-2007 Về hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư61 2007/TT-BTC 14-06-2007 Về việc hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông