Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  30 Tháng Năm 2024 ..:: Văn bản pháp quy » Tài chính - Tín dụng ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 48
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 48

Số lượt truy cập

48.997.310

 Văn bản pháp luật về tài chính - tín dụng
Loại văn bản
Loại văn bảnSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Công văn17164 /BTC-TCT11-12-2012 Thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng
Luật11 /2012/QH1320-06-2012 Luật Giá
Luật07 /2012/QH1318-06-2012 Luật phòng, chống rửa tiền
Luật06 /2012/QH1318-06-2012 Luật Bảo hiểm tiền gửi
Nghị định16 /2016/NĐ-CP16-03-2016 Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoàiỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI
Nghị định219 /2013/NĐ-CP11-04-2014 Nghị định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Nghị định101/2011 NĐ-CP04-11-2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
Nghị định75_2011 NĐ-CP30-08-2011 VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
Nghị định732 /QĐ-TTg17-05-2011 Về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020
Nghị định59 2009/NĐ-CP16-07-2009 Về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại
Nghị định129 2004/NĐ-CP 31-05-2004 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh
Quyết định20 /2013/QĐ-TTg18-04-2013 Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Quyết định1625 /QĐ-BTC26-06-2012 Về việc ban hành quy trình đăng ký giá, kê khai giá tại cục quản lý giá thuộc bộ tài chính và tại sở tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định21 /2012/QĐ-TTg10-05-2012 Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quy hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
Quyết định04 /2012/QĐ-TTg19-01-2012 Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
Quyết định254 /QĐ-TTg03-01-2012 Phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015”
Quyết định138 /2011/TT-BTC04-10-2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của bộ trưởng bộ tài chính
Quyết định21 /2011/QĐ-TTg06-04-2011 Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011
Quyết định96 2009/QĐ-TTG22-07-2009 Sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định88 2009/QĐ-TTg18-06-2009 Về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
Quyết định579 QĐ/TTg06-05-2009 Về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội
Quyết định60 2009/QĐ-TTg28-04-2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại
Quyết định497 QĐ-TTg17-04-2009 Việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn
Quyết định59 2009/QĐ-TTg16-04-2009 Bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng,ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
Quyết định443 QĐ-TTG 04-04-2009 Về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất-kinh doanh
Quyết định333 QĐ-TTg10-03-2009 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn nhân hàng để sản xuất kinh doanh.
Quyết định30 2009/QĐ-TTg23-02-2009 Về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế
Quyết định131 QĐ-TTg23-01-2009 Về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh
Quyết định16 2009/QĐ-TTg21-01-2009 Về việc ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
Quyết định14 2009/QĐ-TTg21-01-2009 Về việc Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại
Quyết định08 2008/QĐ-UBND 07-01-2008 Về việc ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định11 2008/QĐ-UBND 07-01-2008 Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định94 2007/QĐ-BTC 16-11-2007 Về việc ban hành quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán
Quyết định06 /QĐ-HĐQL23-10-2007 Ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quyết định48 2006/QĐ-BTC 14-09-2006 Về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quyết định15 2006/QĐ-BTC 20-03-2006 Về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp
Quyết định165 2002/QĐ-BTC 31-12-2002 Về việc ban hành và công bố sáu (6) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2)
Thông tư28/2014 TT-NHNN01-10-2014 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30A/2008 của Chính phủ
Thông tư27/2014 TT-NHNN18-09-2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư16/2010/TT-NHNN về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng
Thông tư16 /2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN16-06-2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản
Thông tư01 /2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT25-04-2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Thông tư13 /2014/TT-NHNN18-04-2014 Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Thông tư12 /2014/TT-NHNN31-03-2014 Quy định về điều kiện vay nước ngoài của Doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Thông tư11 /2014/TT-NHNN28-03-2014 Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh
Thông tư06 /2013/TT-BTC09-01-2013 Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô
Thông tư37 /2012/TT-NHNN28-12-2012 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
Thông tư32 /2012/TT-NHNN21-12-2012 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng việt nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông tư33 /2012/TT-NHNN21-12-2012 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng việt nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
Thông tư148 /2012/TT-BTC11-09-2012 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Thông tư140 /2012/TT-BTC21-08-2012 Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Thông tư125 /2012/TT-BTC30-07-2012 Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
Thông tư17 /2012/TT-BCT29-06-2012
Thông tư104 /2012/TT-BTC25-06-2012 Về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
Thông tư21 /2012/TT-NHNN18-06-2012
Thông tư96 /2012/TT-BTC08-06-2012 Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nốii lưới
Thông tư14 /2012/TT-NHNN04-05-2012 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
Thông tư201 /2011/TT-BTC 12-01-2012 Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
Thông tư01 /2013/TT-NHNN07-01-2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều taii thông tư số 21/2012/tt-nhnn ngày 18/6/2012 của thống đốc ngân hàng nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông tư40 /2011/TT-NHNN15-12-2011 Quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại việt nam
Thông tư154 /2011/TT-BTC11-11-2011 Hướng dẫn nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của chính phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 08/2011/QH13 của quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
Thông tư11 /2011/TT-NHNN09-05-2011 Quy đỊnh về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng
Thông tư52 /2011/TT-BTC22-04-2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011
Thông tư02 2010/TT-BTC11-01-2010 Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân
Thông tư244 2009/TT-BTC31-12-2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Thông tư231 2009/TT-BTC09-12-2009 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thông tư230 2009/TT-BTC08-12-2009 Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
Thông tư163 2009/TT-BTC13-08-2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu và hướng dẫn khai báo
Thông tư108 2009/TT-BTC29-05-2009 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Thông tư11 2009/TT-NHNN27-05-2009 Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02 tháng 3 năm 2009 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
Thông tư105 2009/TT-BTC25-05-2009 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013
Thông tư91 2009/TT-BTC12-05-2009 Ban hành Danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư09 2009/TT-NHNN05-05-2009 Về việc quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn
Thông tư85 2009/TT-BTC28-04-2009 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
Thông tư05 2009/TT-NHNN 07-04-2009 Về việc quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh
Thông tư64 2009/TT-BTC27-03-2009 Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thông tư42 2009/TT-BTC09-03-2009 Hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số
Thông tư43 2009/TT-BTC09-03-2009 Thông tư Qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Thông tư67 2009/TT-BTC04-03-2009 Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 74.11 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Thông tư39 2009/TT-BTC03-03-2009 Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Thông tư03 2009/TT-NHNN02-03-2009 Về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
Thông tư38 2009/TT-BTC27-02-2009 Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu đãi
Thông tư37 2009/TT-BTC26-02-2009 Về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
Thông tư112 2009/TT-BTC06-02-2009 Hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải
Thông tư02 2009/TT-NHNN03-02-2009 Về việc quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh
Thông tư18 2009/TT-BTC30-01-2009 Về việc hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Thông tư12 2009/TT-BTC22-01-2009 Về việc hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề
Thông tư13 2009/TT- BTC22-01-2009 Về việc hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn
Thông tư13 2009/TT- BTC22-01-2009 Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn
Thông tư liên tịch6 2009/TTLT- BLĐTBXH-BTC 27-02-2009 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông