Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  17 Tháng Tư 2024 ..:: Tin tức - Sự kiện » Tin hoạt động ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 505
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 505

Số lượt truy cập

48.718.261

 Xem chi tiết
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW: Được, chưa được, để tốt hơn
(Cập nhật: 18/11/2021 07:47:21)

Ghi nhận sau 10 năm thực hiện

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã cụ thể hóa thành một số chủ trương, giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong đảng bộ tỉnh; các cấp ủy các cấp đã quán triệt, chấp hành thực hiện nghiêm túc. Qua đó đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên.

Tại cuộc họp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW,  Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: 10 năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và nhân dân, cơ bản đáp ứng nhu cầu được giao. Dẫn chứng cho kết quả này, Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết: Thời điểm phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, nơi nào tổ chức cơ sở Đảng thật sự vững mạnh, cán bộ, đảng viên trách nhiệm, năng động nơi đó thực hiện công tác phòng chống dịch một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chú ý sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trong từng loại hình và triển khai đồng bộ với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua sắp xếp đã giảm được 145 tổ chức cơ sở đảng, góp phần tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động của các tổ chức đảng và vẫn đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với từng cơ quan, đơn vị. Mặt khác, công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Chú trọng phát triển đảng viên về số lượng và chất lượng, đến nay 100% thôn, khu phố có chi bộ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nghị quyết vẫn còn một số hạn chế. Đó là vẫn còn tổ chức Đảng để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, yếu kém kéo dài, tê liệt vai trò lãnh đạo của Đảng, làm mất uy tín của Đảng. Trong sinh hoạt đảng ở một số nơi tự phê bình và phê bình còn yếu, nên chưa kịp thời phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn những sai phạm của cán bộ, đảng viên,  công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ở một số vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế…

Ảnh tư liệu.

 Những bài học để tốt hơn

Với quyết tâm đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW được tổ chức vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu, đó là:

Các cấp ủy phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên để tập trung lãnh đạo toàn diện, thường xuyên công tác này. Phải thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, kịp thời đúc rút những kinh nghiệm; quan tâm tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân điển hình.

Thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình là giải pháp quan trọng, hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên rà soát, bổ sung, bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, chuẩn bị tốt nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chú trọng giải quyết những vấn đề phát sinh trong phạm vi lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; xây dựng nghị quyết phù hợp tình hình đơn vị, địa phương để thực hiện.

Cần xem trọng, nâng cao chất lượng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy cấp trên, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể, đầy đủ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết việc thực hiện kế hoạch, chương trình hành động do cấp ủy đề ra.

Mặt khác, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ở cơ sở, góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng, các tổ chức Mặt trận, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 14 tổ chức đảng trực thuộc và 10 đảng đoàn, ban cán sự đảng. Tính đến tháng 10/2021, toàn tỉnh có 468 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 247 đảng bộ cơ sở và 221 chi bộ cơ sở, với 39.520 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Đảng bộ Bình Thuận đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Ngọc Diệp

Nguồn: BT


Tin - Bài khác
Mất thu nhập chính từ 14 ngày trở lên sẽ được hỗ trợ
Đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội
Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong phòng chống dịch
Nghị quyết 11: “Lực đẩy” nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Tháng 10/2021: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 văn bản QPPL
Mời tham dự 02 Hội nghị trực tuyến "Gặp gỡ Hoa Kỳ" và "Gặp gỡ Châu Âu"
Giới thiệu doanh nghiệp tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2021
Bế mạc Khóa đào tạo "Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Thích ứng với khó khăn để tồn tại và phát triển"
Mời tham dự Khóa đào tạo "Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Thích ứng với khó khăn để tồn tại và phát triển” ngày 12-14/4/2021
Tài liệu Tọa đàm góp ý và hoàn thiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông