Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  28 Tháng Chín 2023 ..:: Tin tức - Sự kiện » Tin hoạt động ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 122
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 122

Số lượt truy cập

47.708.032

 Xem chi tiết
Tình hình Hỗ trợ doanh nghiệp Bình Thuận tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ
(Cập nhật: 05/01/2018 16:09:28)

Các hoạt động hỗ trợ cho đội ngũ doanh nhân được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện khá tốt, đẩy mạnh công tác thông tin dự báo thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

Trong thời gian qua Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sở Kế hoạch và Đầu tư) hỗ trợ đội ngũ doanh nhân tỉnh tham gia khoảng 40 hội nghị, diễn đàn do Trung ương và các đơn vị tổ chức như: Hội nghị APEC CEO Summit 2017; Lễ Khai mạc Taiwan Expo 2017 Việt Nam do Văn phòng kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh; “Diễn đàn APEC Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng”; Hợp tác, giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài; Hội chợ Dịch vụ toàn cầu năm 2017 tại Ấn Độ; Hội nghị giao ban Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh phía Nam; Hội nghị Liên kết hợp tác Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phía Nam tại Đồng Nai; “Diễn đàn Mekong thường niên lần thứ 8”; “Quan hệ Việt Nam - Ucraina trong giai đoạn mới”; Đoàn Giao dịch Xúc tiến đầu tư - thương mại tại liên bang Nga và Chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Australia và New Zealand... Triển khai cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, các Hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp tiếp cận chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 đối với DNNVV của Qũy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phân tích, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2016, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” đối thoại với doanh nghiệp, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cần tập trung để nâng cao Chỉ số PCI năm 2017. Sau hội nghị, đã tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành giải quyết 42 kiến nghị của hiệp hội, doanh nghiệp theo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” năm 2017. Để Hỗ trợ doanh nghiệp Bình Thuận tiếp cận các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Chính phủ Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 28/02/2017 về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 2284/KH-UBND ngày 31/8/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Văn bản 148/BC-UBND, ngày 17 tháng 7 năm 2017; báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tình hình thực hiện Nghị quyết 09/NQ-BCT của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế năm 2017.

Sở Công thương hỗ trợ cho 05 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng máy móc thiết bị: chế biến nước mắm cao đạm; chế biến muối tinh sấy; sản xuất nước tương; sản xuất thanh long ruột đỏ lên men và sản xuất rượu vang thanh long; tập huấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng giải pháp bán hàng thông minh cho 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng 10 website hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng giải pháp quản lý bán hàng trực tuyến; cấp giấy xác nhận về an toàn thực phẩm cho 808 học viên, tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm công tác khuyến công và quản lý công nghiệp tại các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Lâm Đồng, Khánh Hòa; tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh long 2017 tại Trung Quốc; tổ chức và vận động tham gia 03 hội chợ trong tỉnh cho 30 lượt doanh nghiệp tham gia quảng bá mở rộng thị trường, tổ chức 04 phiên chợ đưa hàng Việt về Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh thu hút 40 doanh nghiệp tham gia để hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ đội ngũ doanh nhân tham gia hội chợ thương mại Quốc tế - Việt Nam Expo 2017 và hội nghị kết nối thương nhân xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động doanh nhân tham gia Hội chơ Traver 2017 - Singapore, Lễ hội hương bưởi Bạch Đằng – Bình Dương, Lễ hội hoa ban năm 2017 – Điện Biên, Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Đức và MITT Nga.

Để tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất  kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận Đề án quốc gia về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”. Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã triển khai kịp thời các chính sách tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó tập trung vào chính sách tín dụng phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện Công văn số 3121/UBND-TH ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng, đã triển khai kịp thời các chính sách tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ước đến ngày 31 tháng 10 năm 2017 là 12.042 tỷ đồng, chiếm 32,66% tổng dư nợ, trong đó dư nợ cho vay DNNVV đạt 6.564 tỷ dồng, chiếm 54,5% dư nợ cho vay doanh nghiệp, dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 906 tỷ đồng chiếm 7,5% dư nợ cho vay doanh nghiệp. Dư nợ cho vay hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND đạt 29,7 tỷ đồng/35 khách hàng.

 

Huy Trung


Tin - Bài khác
Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp Bình Thuận
Mời tham dự khóa học "Kế toán thực hành tổng hợp"
Cục Xúc tiến Thương mại có Công văn số 2198/XTTM-XTĐT ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc mời tham dự hội thảo XTĐT trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm.
Bế mạc khóa học "Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp và hiệu quả"
Mời tham dự khóa học 'Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp và hiệu quả"
Bế mạc khóa học "Kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp và hiệu quả"
Mời tham dự khóa học "Kỹ năng bán hàng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản"
Mời tham dự khóa tập huấn “Quy tắc ứng xử trong kinh doanh, bộ kỹ năng giao tiếp và cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp”
Mời tham dự khóa học "Phát triển năng lực nền tảng cho quản lý cấp trung"
Bế mạc khóa học "Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư"
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông