Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  20 Tháng Ba 2019 ..:: Các hoạt động hỗ trợ » Đào tạo » Chi tiết một số chuyên đề đào tạo ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 71
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 71

Số lượt truy cập

39.353.241

 Xem chi tiết
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
(Cập nhật: 22/02/2008 07:43:56)

1)             Thực hiện thay đổi - Đồng lòng thay đổi, “tát biển Đông cũng cạn”!

ü      Mục tiêu:  Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

-          Hiểu rõ bản chất của thay đổi;

-          Nhận thức đúng về vai trò của nhà quản lý đối với những thay đổi trong doanh nghiệp;

-          Xác định được những tác động của thay đổi lên nhân viên;

-          Áp dụng được qui trình thực hiện thay đổi vào thực tiễn công việc;

-          Thực hành một số kỹ năng cần thiết để thực hiện thay đổi thành công.

ü       Đối tượng: Ban giám đốc, chủ doanh nghiệp, cấp quản lý.

ü       Thời lượng: 02 ngày

 

2)             Kèm cặp nhân viên – Tăng sự tự tin và tính chủ động ở nhân viên.

ü      Mục tiêu:  Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

-          Giải thích ý nghĩa và lợi ích mà kèm cặp mang lại cho người quản lý;

-          Áp dụng những công cụ và kỹ năng để kèm cặp nhân viên;

-          Thực hiện các bước để duy trì hoạt động kèm cặp trong công tác của người quản lý.

ü       Đối tượng: Ban giám đốc, chủ doanh nghiệp, cấp quản lý.

ü       Thời lượng: 02 ngày

 

3)             Tạo động lực làm việc - Phải chăng chỉ có thể bằng tiền?

ü      Mục tiêu:  Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

-          Làm rõ mối liên hệ giữa động lực làm việc và hiệu quả công việc, nhấn mạnh sự khác biệt giữa con người và máy móc;

-          Giới thiệu một công cụ phân tích động lực làm việc;

-          Giới thiệu các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên của doanh nghiệp;

-          Giới thiệu các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên của nhà quản lý trực tiếp và các kỹ năng cần thiết;

-          Hướng dẫn nhà quản lý thực hiện các biện pháp tạo động lực làm việc trong một số tình huống cụ thể.

ü       Đối tượng: Ban giám đốc, chủ doanh nghiệp, cấp quản lý.

ü      Thời lượng: 02 ngày

 

4)             Tạo ảnh hưởng – Thu phục lòng người đạt mục tiêu công việc.

ü      Mục tiêu:  Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

-          Đánh giá lại bản chất và ý nghĩa của khả năng ‘Tạo ảnh hưởng’ đối với vai trò của người quản lý;

-          Tạo ảnh hưởng thông qua việc phát triển và sử dụng các nguồn quyền lực tiềm tàng của mình;

-          Tạo ảnh hưởng bằng những chiến lược và các công cụ phù hợp.

ü       Đối tượng: Ban giám đốc, chủ doanh nghiệp, cấp quản lý.

ü       Thời lượng: 02 ngày

 

5)             Giải quyết vấn đề và ra quyết định – Cách nào để “nhổ cỏ tận gốc”?

ü      Mục tiêu:  Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

-          Giúp học viên hiểu đúng bản chất của vấn đề và xác định đúng vấn đề cần giải quyết;

-          Cung cấp qui trình giải quyết vấn đề một cách có hệ thống;

-          Thảo luận các phương pháp tìm kiếm và sử dụng thông tin hiệu quả để giải quyết vấn đề;

-          Cung cấp công cụ phân tích và sáng tạo có thể sử dụng trong quá trình giải quyết vấn đề.

ü       Đối tượng: Ban giám đốc, chủ doanh nghiệp, cấp quản lý và nhân viên.

ü       Thời lượng: 02 ngày

 

6)             Hoạch định và kiểm soát công việc – Để nhóm “về đích” đạt “kỷ lục”:

ü      Mục tiêu:  Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

-          Mô tả được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc;

-          Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc;

-          Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia;

-          Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và kiểm soát khi quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ;

-          Sử dụng phần mềm Microsoft Project để hoạch định công việc.

ü       Đối tượng: Ban giám đốc, chủ doanh nghiệp, cấp quản lý và nhân viên.

ü      Thời lượng: 02 ngày

 

7)             Trao đổi thông tin trong quản lý – Làm sao để thông tin “tròn trịa” như mong muốn?

ü      Mục tiêu:  Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

-          Giải thích quy trình trao đổi thông tin và các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình trao đổi thông tin;

-          Đưa ra cách thức để tăng hiệu quả trao đổi thông tin trong công việc;

-          Thể hiện kỹ năng đặt câu hỏi và lắng nghe;

-          Thể hiện kỹ năng cho ý kiến phản hồi;

-          Thể hiện kỹ năng hướng dẫn công việc;

-          Thể hiện kỹ năng thuyết phục;

-          Thể hiện kỹ năng trình bày;

-          Thể hiện kỹ năng điều khiển và tham gia hội họp.

ü       Đối tượng: Ban giám đốc, chủ doanh nghiệp, cấp quản lý.

ü      Thời lượng: 02 ngày

Nguồn: TTXT


Tin - Bài khác
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản lý dự vụ lưu trú
Quản trị Marketing
Quản trị nguồn nhận lực
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông