Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  20 Tháng Tám 2017 ..:: Tin tức - Sự kiện » Tin trong nước ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 12
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 12

Số lượt truy cập

29.400.047

 Xem chi tiết
Tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân
(Cập nhật: 25/05/2017 15:07:30)
Dây chuyền may quần áo xuất khẩu ở Công ty cổ phần thêu may Mỹ Đức (Hà Nội).Ảnh: THÀNH SIÊU

Trên tinh thần kiến tạo, giải phóng sức sáng tạo và phát huy toàn diện vai trò của các thành phần kinh tế, Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII) vừa qua đã tiếp tục làm rõ vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân (KTTN) trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Xác định KTTN là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN được đánh giá là sự lựa chọn hợp lý và đúng đắn của Đảng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, nhận thức, quan điểm của Đảng ta về kinh tế tư nhân là quá trình phát triển liên tục. Phát triển KTTN đã được Đảng ta quan tâm qua các kỳ Đại hội Đảng. Sự tồn tại, phát triển cũng như vai trò, vị trí của khu vực KTTN dần được khẳng định ngay tại Đại hội lần thứ VI của Đảng - Đại hội của đổi mới năm 1986. Tiếp theo đó, ở tất cả các kỳ đại hội, Đảng ta đều nhấn mạnh và từng bước làm rõ hơn nội hàm về phát triển KTTN. Đến Hội nghị T.Ư 5 (khóa IX), lần đầu vấn đề phát triển KTTN được đưa ra thảo luận trong một chuyên đề riêng và ra Nghị quyết “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; trong đó khẳng định: “Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN”. Đây là một bước tiến đáng kể về tư duy lý luận và quan điểm, đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta, thể hiện tính nhất quán của đường lối đổi mới theo hướng kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo nên động lực và sự yên tâm cho các doanh nhân và nhà đầu tư được tự do kinh doanh theo pháp luật.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016 - 2020 với nhiều đột phá trong tư duy phát triển kinh tế. Trong đó, nổi bật là việc khẳng định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế”.

Về mặt quản lý nhà nước, sự phát triển KTTN từng bước được thể chế hóa bằng các nghị định và một số bộ luật như Luật Doanh nghiệp (DN) tư nhân và Luật Công ty được ban hành năm 1990. Đến năm 1999, Luật DN ra đời, tồn tại song song với Luật DN nhà nước. Luật DN quy định các hình thức tổ chức DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân, với hàng loạt rào cản về gia nhập thị trường được gỡ bỏ. Đây được coi là bước tiến dài về chính sách, tạo ra bước ngoặt lớn đối với nền kinh tế. Năm 2005, hai bộ luật này đã được thống nhất chung vào Luật DN năm 2005, cùng các bộ luật có liên quan như Luật Đất đai, Luật Thương mại… được sửa đổi, bổ sung theo hướng thống nhất về mặt pháp lý, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các thành phần kinh tế. Năm 2014, Luật DN tiếp tục được sửa đổi và bổ sung cùng với sự ra đời của Luật Đầu tư, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho khu vực KTTN hoạt động.

Vai trò, vị trí của KTTN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế ngày càng được nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn. Sau 30 năm đổi mới, khu vực KTTN đã có vị thế mới, cao hơn và quan trọng hơn trong nền kinh tế. Những đột phá về tư duy trong chiến lược của Đảng cũng như sự tháo gỡ về cơ chế, chính sách đã để lại dấu ấn của khu vực KTTN qua hơn 30 năm đổi mới. Diện mạo của khu vực kinh tế này đã có sự thay đổi rõ nét, số lượng DN tư nhân không ngừng phát triển với quy mô lớn hơn. KTTN đã tham gia ở nhiều lĩnh vực, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 600 nghìn DN đăng ký hoạt động, trong đó có nhiều công ty tư nhân, công ty cổ phần lớn trên thị trường trong nước và quốc tế. Tỷ trọng trong GDP của khu vực KTTN duy trì ổn định khoảng 39 - 40%. Năm 2016 là năm đầu tiên có hơn 100 nghìn DN được đăng ký thành lập, như vậy, bình quân cứ một giờ lại có 12 DN ra đời.

Không chỉ vậy, KTTN đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; góp phần quan trọng trong việc huy động vốn, sử dụng các khoản tiền nhàn rỗi trong dân, biến các khoản tiền phân tán thành các khoản vốn đầu tư lớn vào sản xuất, kinh doanh. Nguồn lực của kinh tế nhà nước có hạn, cho nên việc tăng tỷ trọng của đầu tư từ khu vực KTTN là cần thiết và là xu hướng trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. KTTN có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy đổi mới thể chế kinh tế, làm cho các quan hệ sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam trở nên đa dạng hơn, linh hoạt hơn, làm gia tăng mức độ cạnh tranh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế. Phát triển KTTN thúc đẩy quyền làm chủ của nhân dân, trước hết là quyền làm chủ về kinh tế được phát huy. Đây là một yếu tố quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, KTTN vẫn chưa thật sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong nhiều năm qua, KTTN đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém: tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm trong những năm gần đây; xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại còn thấp, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ, cá thể. Phần lớn DN tư nhân có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ thấp và chậm đổi mới; trình độ quản trị, năng lực tài chính, năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh còn yếu kém; chủ yếu tham gia ở phân khúc thị trường có giá trị gia tăng thấp...

Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII) cho thấy quyết tâm của Đảng thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp lớn để KTTN ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng đắn và lành mạnh hơn, thật sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Với quyết tâm này, chương trình hành động của các cấp chính quyền từ T.Ư đến địa phương trong thiết kế, xây dựng, thực thi các chính sách phải bảo đảm hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để KTTN phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Phát triển KTTN nhanh, lành mạnh, bền vững với tốc độ cao về số lượng, quy mô và chất lượng, thật sự trở thành một động lực quan trọng góp phần giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm nòng cốt để bảo đảm xây dựng thành công nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

Nguồn: Báo Nhân Dân


Tin - Bài khác
3 kịch bản tăng trưởng 2017 cho kinh tế Việt Nam
Bốn tháng, nhập siêu 2,74 tỷ USD
Hộ kinh doanh ngại thành doanh nghiệp vì sợ thủ tục thuế và tốn phí
11 tỷ USD vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong 4 tháng
Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập
7 giải pháp phát triển cho doanh nghiệp dệt may
Nga gọi doanh nghiệp Việt đầu tư vào Viễn Đông
Đà Nẵng lần thứ tư liên tiếp chiếm ngôi đầu PCI
Khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp
Doanh nghiệp muốn gì từ nền kinh tế?
Trang 1 trong 112Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông