Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  17 Tháng Tư 2024 ..:: Tin tức - Sự kiện » Tin trong nước ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 521
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 521

Số lượt truy cập

48.718.715

 Xem chi tiết
Đẩy mạnh triển khai luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Cập nhật: 22/11/2021 14:45:10)

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các Công văn: số 4158/TTr-BKHĐT ngày 30/6/2021, số 6793/BKHĐT-PTDN ngày 06/10/2021 về tình hình 03 năm triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV và tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có các DNNVV, nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV vượt qua khó khăn, duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: (1) Thực hiện tổng kết, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hỗ trợ DNNVV vào thời điểm thích hợp để tháo gỡ căn bản các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật. (2) Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV. (3) Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; đảm bảo đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai trên thực tế. (4) Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình Hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch đề ra, đẩy nhanh triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực đã được phê duyệt để DNNVV tham gia có hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đẩy nhanh xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia để sớm hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. (5) Sớm hoàn thiện, khai thác hiệu quả Cổng Thông tin quốc gia về doanh nghiệp để tổng hợp, chia sẻ miễn phí thông tin về các chương trình, chính sách, mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng, khoa học. (6) Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV.

2. Bộ Tài chính: (1) Ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ DNNVV quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ nhằm đảm bảo đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai trên thực tế. (2) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, bố trí kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV theo quy định. (3) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các địa phương rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong việc kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương để đảm bảo hoạt động bảo lãnh cho DNNVV vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định của Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tiếp tục có các chính sách phù hợp để các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho vay DNNVV, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV tiếp cận vốn tín dụng.

4. Bộ Tư pháp đẩy nhanh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn tiêu chí công nhận tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý DNNVV làm cơ sở để các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện công nhận và công bố theo quy định.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn Luật cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về hỗ trợ DNNVV (ưu tiên bố trí Quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNVV; tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận, thuê đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo…).

6. Các Bộ, địa phương: (1) Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch thời kỳ 2021-2030 bao gồm quy hoạch tỉnh, thành phố để kịp thời bố trí quỹ đất cho sản xuất, kinh doanh. (2) Các Bộ chưa hình thành mạng lưới tư vấn viên của ngành khẩn trương ban hành tiêu chí và xây dựng mạng lưới tư vấn viên để hỗ trợ DNNVV theo lĩnh vực phụ trách; lồng ghép các hoạt động hỗ trợ DNNVV trong các chương trình, đề án phát triển ngành. (3) Các địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV đã được phê duyệt theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV. Đổi mới mô hình hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV; nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ DNNVV phát triển hiệu quả, bền vững.

7. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp triển khai các nội dung hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV.

8. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa: (1) Chủ động tìm hiểu, tiếp cận thông tin về các chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ DNNVV của các Bộ ngành trung ương, các hiệp hội và địa phương để đề xuất nhu cầu hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. (2) Tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, trình độ quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng của các đối tác lớn đặc biệt là khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng mang tính toàn cầu. (3) Tích cực tham gia các Hiệp hội doanh nghiệp để tiếp cận thông tin về các chính sách, chương trình hỗ trợ đối với DNNVV của Nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng. (4) Chủ động tìm hiểu, tham gia các khoá đào tạo, tập huấn để nắm bắt thông tin, tận dụng tối đa lợi thế của các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết (EVFTA, CPTPP, RCEP…) để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung ứng thay thế trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19./.

                                                                            

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tin - Bài khác
'Tiến tới quốc gia không tiền mặt'
Hơn 2.000 doanh nghiệp được tư vấn về thị trường xuất nhập khẩu
Cạnh tranh lành mạnh giúp chuyển đổi số ngân hàng Việt nhanh nhất khu vực
Bộ Công Thương đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp
Cải cách hệ thống tài chính phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phân bổ nguồn lực tối ưu
Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số để quản lý hạ tầng kinh tế xã hội
Giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ: Nhiều cơ hội đang mở ra cho DN hai bên
Việt Nam cần làm gì để tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua giành FDI?
Rà soát giảm phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19
Chuyên gia khuyến nghị phối hợp chính sách phục hồi kinh tế
Trang 1 trong 19Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông